Логотип "Православіє в Україні"
Отримування розсилки на e-mail

Вы здесь

Вселенський Патріарх Варфоломій направив звернення українцям з приводу трагічних подій у державі

Версия для печатиВерсия для печати
21 лютого 2014 | Редакция | Події

На сайті Вселенського Патріархату у четвер, 20 лютого, було розміщено звернення Вселенського Патріарха Варфоломія у зв‘язку з трагічними подіями в Україні.

Поки триває робота над перекладом документу, публікуємо текст в оригіналі.

Патриарх Варфоломей

Message By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew On the Tragic Situation in Ukraine

 Beloved children and friends in Ukraine and abroad,

It is with heavy heart that we have been following the ongoing and, indeed, only escalating tragic circumstances in Ukraine over the last weeks. We feel that our brothers and sisters in Ukraine are our own flesh and blood. “We endure the same sufferings that you suffer and we work with you for your joy,” as St. Paul says.

In our high responsibility as Ecumenical Patriarch, we are obliged to call for peace from the authorities in a democratic and independent nation, where its elected leaders – both in government and opposition – have the ultimate responsibility to protect the dignity of human life among its citizens. There is no room for brutality and bloodshed in a democratic nation of the 21st century.

In our pastoral and spiritual capacity as an Orthodox bishop, we are compelled to denounce all violence and aggression among police and protesters, which have led to the unnecessary loss of innocent life. All parties must at all cost choose dialogue over disorder and mediation over force. There is never room for abuse of power in a nation whose Christian roots date back to the first millennium.

Finally, in the wake of the anniversary last year, celebrating 1025 years since Christian faith and civilization was conveyed to the Kievan Rus by our own predecessors in the Church of Constantinople, we are compelled – in the name of the ethos and culture of the freedom granted by God to all people as a divine gift – to condemn the present relentless brutality and insist on a peaceful and reasonable solution to the internal problems of Ukraine for the benefit of its people and to the glory of God. May He guide the elected rulers of Ukraine toward this blessed end.

Dear friends, even as in the Orthodox Church we prepare for Great Lent with the forthcoming Judgment and Forgiveness Sundays, we call on every person of faith and of goodwill to pray and fast for truce and peace among our beloved and precious people in Ukraine.

“Grace to you all and peace from God our Father.” Amen.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «У цей час небезпеки Православна Церква Америки долучається до Вашої Святої Церкви в палкій молитві та благаннях до Бога»

Вселенский Патриарх Варфоломей
Евромайдан
Евромайдан и Церковь
День жалоби за загиблими в Україні

Ми оголошуємо благодійну передплату. Допомогти можна, перераховуючи щомісяця необтяжливу для вас суму на:

  • Карту «Приватбанку»
  • Webmoney — R504238699969, U862362436965, Z274044801400
3769

1

Коментарі

Всі нові коментарі будуть відображені після проходження обов’язкової процедури модерації

переклад

Lyudmila|
Повідомлення Його Святості Вселенського Патріарха Варфоломія у зв'язку з трагічною ситуацією в Україні  Возлюблені діти і друзі в Україні і за кордоном , Саме з важким серцем ми стежили за тривалими і, по суті , тільки посилившимися трагічними обставинами в Україні протягом останніх тижнів. Ми вважаємо , що наші брати і сестри в Україні власна плоть і кров. "Ми терпимо ті ж страждання , якщо ви страждаєте , і ми працюємо і молимось з вами для вашої радості ", як каже апостол Павло . У нашій високій відповідальності як Вселенського Патріарха , ми зобов'язані закликають до миру з боку влади в демократичній і незалежній державі , де її обрані лідери - як в уряді і опозиції - відповідають за захист гідності людського життя серед своїх громадян . Там немає місця для жорстокості і кровопролиття в демократичній нації 21 -го століття. У нашій пастирській і духовній якості православного єпископа , ми змушені засудити всі акти насильства та агресії серед поліції і демонстрантів , які привели до непотрібної втрати невинних людей. Всі сторони повинні за всяку ціну вибрати діалог над розладами і посередництва над силою. Щоб не було місця для зловживання владою в нації , Християн коріння сягають до першого тисячоліття . Нарешті , у зв'язку з річницею торік , святкування 1025 років з тих пір як християнська віра і цивілізація була доведена до Київської Русі нашими попередниками в Константинопольській Церкві , ми змушені - в назві етносу і культури свободи що надається Богом всім людям як божественний дар - засудити нинішню нещадну жорстокість і наполягать на мирному і розумним рішенням внутрішніх проблем України на благо свого народу і на славу Божу . Нехай Він направить обраних правителів України до щасливого завершення. Дорогі друзі , як і в Православній Церкві ми готуємося до Великого посту з майбутніми неділею страшного суду і прощеної неділі , ми закликаємо кожну людину віри і доброї волі молитися і постити для перемир'я і миру між нашими коханими і дорогоцінними людьми в Україні . « Благодать вам всім і мир від Бога, Отця нашого . " Амінь .

Додати коментар