Логотип "Православіє в Україні"
Отримування розсилки на e-mail

Вы здесь

Премудрість-online: історія екуменічного руху від Тараса Курильця

Версия для печатиВерсия для печати
20 жовтня 2017 | Премудрість-online

На  YouTube-каналі Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості — нова добірка відео.  Львівський науковець Тарас Курилець, координатор дистанційної магістерської програми Інституту екуменічних студій Українського католицького університету запрошує до пошуку єдності між християнами — «щоб усі були одно».

«Історія екуменічного руху»: Тарас Курилець представив свій онлайн курс

Тарас Курилець

«Курс, який я читаю у Відкритому Православному Університеті, — це історія екуменічного руху. Він показує, що екуменізм не є чимось відстороненим від християнського життя. Екуменізм — річ, яка народжена з того, що люди почали розуміти, що ситуація поділу між християнами не є нормальною. Ненависть між конфесіями, упередження, стереотипи, які існують між християнами, не є нормальним явищем для християнства.

Із самого початку я показую, що пошук єдності між християнами не є чужим для нас. Це не питання вибору — я можу це робити, а можу й ні, — а сповнення заповіді Ісуса Христа, який каже: «Отче, нехай будуть всі одно, щоб світ пізнав, що Ти Мене послав». Тобто вірогідність цього християнського свідчення перед світом невіруючим, перед світом, який не знає Христа, ставиться в пряму залежність від того, наскільки християни будуть єдиними.

Процес пошуку єдності між християнами розпочався наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Він зародився в лоні протестантського світу, оскільки він є найбільше уражений поділом. І вони першими це відчули і зрозуміли, що цьому якось потрібно зарадити.

Свій курс я рекомендую широкому загалу. Його побудовано так, щоб людина, яка не має специфічної богословської підготовки, могла все зрозуміти.

Я не використовую якихось дуже високих богословських категорій. Вся оповідь йде в хронологічному порядку: якими є богословські основи екуменізму, які прецеденти були в історії пошуку єдності між християнами, бо це не є явище, властиве лише для ХХ ст., як цей рух зароджувався, які низові рухи в лоні протестантизму спричинилися до його виникнення.

Зокрема, в протестантському середовищі існував рух, який шукав єдності в доктринальному полі, — «Віра і правопорядок». Потім був рух «Життя і діяльність», який ставив акцент на єдності у служінні ближнім, незважаючи на доктринальні відмінності,  існував теж потужний місіонерський рух… Згодом ці рухи, незалежно один від одного, почали координувати зусилля, створювати міжнародні органи і разом вони кінець-кінцем створили Всесвітню раду церков, яка зараз є найбільшою міжнародною екуменічною інституцією.

Також я розповідаю, чим ВРЦ дихає зараз, які її основні документи. Окрему увагу я присвячую Православній Церкві і екуменічному руху, Католицькій Церкві і екуменічному руху».

 

Тема 1

1/1. Экуменическое движение. Причины возникновения, начальные шаги

Происхождение термина и понятия «экуменизм». Осознание протестантами раздробленности христианского мира, его признаки. Три этапы сближения разных конфессий. Ложные стереотипы об экуменизме. Экуменический диалог — диалог равных. Международные христианские институции и экуменическое движение.

1/2. Экуменическое движение. Богословские основы единства

Экуменический императив — (Евангелие от Иоанна). Аспекты единства: тринитарное богословие, христологический аспект, Священное Писание и Таинства. Виды экуменизма. «Диалог истины» и «диалог любви». Второй Ватиканский собор об экуменическом диалоге.

1/3. Экуменическое движение. Виды экуменизма, этапы развития

Духовный, научный и практический экуменизмы. Изначальное условие диалога — признание вины. Сближение возможно при движении ко Христу. Научная добросовестность и открытость к богословию другого. Доброжелательное восприятие иного мнения. Общая деятельность: миссия, каритативная, правозащитная. Идеи Вацлава Гриневича. Окончательное единство как дар Святого Духа — в вере, в Таинствах, в иерархическом служении. Три основных периода развития движения. Основные сложности диалога — увеличение различий в моральном учении.

Тема 2

2/1. Начала разных христианских церквей

Переломный момент для современного экуменизма. Как христианство пришло к современному состоянию. Основные события христианской истории, приведшие к разделению. Политические и культурные причины отчуждения. Разделение между Восточной и Западной Церквями в 1054 г. Значение наследия І-го тысячелетия Единой Церкви. Культурная изоляция после IV крестового похода.

2/2. Попытки сближения (Лионский, Флорентийский соборы)

Разделения ІІ-го тысячелетия: кризисы в Католической Церкви, Реформация. Лионский, Флорентийский соборы, причины их неуспеха и последствия. Брестский собор 1596 г. и его последствия. Петро Могила и Вениамин Рутский.

2/3. Предвестники экуменизма в протестантском мире

Пиетистское движение, большое евангельское преображение в конце XVIII - начале XIX века. Его формы в Англии, Америке. Всемирные органы и структуры, возникающие в главных протестантских течениях. Значение миссионерских движений для экуменизма. Современная картина христианского мира.

Тема 3

3/1. Всемирный Совет Церквей. Начало деятельности

ХІХ век — Great Revival, возрождение в протестантских церквях. 1846 г. — Всемирный Евангельский альянс. Определение общих оснований. Неделя молитвы о единстве. Возникновение YMCA (1835) и др. молодежных организаций. Дж. Мотт и его роль в организации христиан-студентов. Три основных течения во Всемирном Совете Церквей: диалог для сближения вероучений, совместное служение, миссионерское движение. Основные экуменические движения, движение «Вера и церковный правопорядок». Объединение этой организации с движением «Жизнь и деятельность» во Всемирный Совет Церквей (1948 г.).

3/2. Послевоенное развитие Всемирного Совета Церквей

Первая Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей (1948). Экклезиологическая декларация и др. основоположные принципы и документы. Важность надконфессиональных отношений. Современное значение всемирного форума.

3/3. Значение важнейших документов ВСЦ

Первый документ, принятый на Четвертой всемирной конференции «Вера и церковное устройство», Монреаль, 1963 и документ «Писание, Предание и традиции». Всемирная конференция ВСЦ «Справедливость, мир и целостность творения», Сеул (Корея), 1990. «Заявление о справедливости, мире и целостности творения».

Тема 4

4/1. Всемирный Совет Церквей сегодня

Всемирный Совет Церквей — 348 церквей, более 500 млн. верующих в этих церквях. Структура ВСЦ, Генерального Секретаря- Центрального Комитета, который в период между проведением Генеральных Ассамблей является высшим органом Совета и созывается каждые 2 года. Ему подчиняется Исполнительный комитет. Работа проводится в трех программных отделах. Первый программный отдел — «Вера и Свидетельство». 2-й отдел («Справедливость и Служение»). Третий программный отдел («Образование и Обновление»). Основание, функции и цели. Полномочия.

4/2. Всемирный Совет Церквей сегодня. Генеральные ассамблеи

Основное содержание Генеральных Ассамблей.

4/3. Всемирный Совет Церквей сегодня

Документ «Крещение, евхаристия и пастырское служение» и его значение. Лима, 1982. Этот текст проявляет существенное богословское сближение, которое сумела рассмотреть и сформулировать Комиссия по вере и церковному устройству.

Тема 5

5/1. Католическая церковь в экуменическом движении. Период неприятия

Сотериологический эксклюзивизм как основа восприятия иных христиан со стороны Католической Церкви до Второго Ватиканского собора. Пионеры экуменизма в Католической Церкви. Официальная позиция неприятия экуменического движения, выраженная в Энциклике папы Пия ХІ «Mortalium animos», 1928 г.

5/2. Католическая церковь в экуменическом движении. ІІ-й Ватиканский собор и его решения

Догматическая конституция «Lumen gentium», введение нового термина «пребывает» в отношении Католической Церкви к Церкви Христовой, который расширяет сотериологическую перспективу и открывает возможность для межконфессионального диалога. Декрет «Unitatis redintegratio», который закладывает основы католического экуменизма.

5/3.  Католическая церковь в экуменическом движении. Ее деятельность сегодня

Официальные двусторонние богословские диалоги: диалог с Восточными Церквями, с иными Церквями и церковными общинами протестантской традиции. Диалог «любви», духовный экуменизм.

Тема 6

6/1. Православная Церковь, вопрос отношения к иным христианам

Православная Церковь и зарождение экуменического движения. Православная Церковь в экуменическом движении. В 1920-м году местоблюститель Константинопольского Престола выдает энциклику, в которой прозвучал призыв к восстановлению дружеских отношений между различными христианскими Церквами и установления братства между ними, «не исключая доктринальных различий, которые отличают их». 1948 год: Православные Церкви как сооснователи ВСЦ и Всеправославное совещание в Москве, в решениях которого было осуждение экуменического движения.

6/2. Православная Церковь и Всемирный Совет Церквей

Новый этап православного участия в ВСЦ — 1961 год. Изменение отношения к ВСЦ со стороны многих православных Церквей и вступление большинства из них в 1961 году во время проведения Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Нью-Дели в состав ВСЦ. Третье Предсоборное Всеправославное совещание 1986, Шамбези, решения относительно участия Православных Церквей в экуменическом движении.

6/3. Православная Церковь и Всемирный Совет Церквей

Серьезные изменения в православных взглядах по отношению к ВСЦ после падения берлинской стены (1989). Следствие — основание Специальной комиссии по православному участию в ВСЦ. Вклад Православных Церквей в работу ВСЦ. Принципы участия РПЦ в экуменическом движении на основе документа «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года.

Тема 7

7/1. Православно-католический диалог

История отношений между православием и католичеством: вопрос взаимных перекрещиваний, позиция Константинопольского Патриархата, Русской Православной Церкви, Киевской метрополии. Отношение к Таинствам друг друга: признание – непризнание Таинств, причины.

7/2. Православно-католический «диалог любви», подготовка богословского диалога

Первые дружеские жесты: зарождение братского общения между Римом в лице папы Иоанна XXIII и Константинопольской Патриархией в лице Патриарха Афинагора. Встреча Папы Павла VI с Патриархом Афинагором в Иерусалиме. Взаимное снятие анафем. Первый этап: Второй Ватиканский собор (1962-1965) и Всеправославные конференции на Родосе (1961, 1963, 1964), когда было решено начать двусторонний официальный богословский диалог.

7/3. Православно-католический диалог. «Диалог истины»

Совместные документы: • «Тайна Церкви и Евхаристии в свете Тайны Пресвятой Троицы», 1982 год, Германия (Мюнхен) • «Вера, Таинства и единство Церкви», 1987 год, Италия (Бари) • «Тайна Священства в таинственной структуре Церкви в особом отношении к важности апостольского преемства для освящения и единства Народа Божьего», 1988 год, Финляндия (Ново-Валаамский монастырь).

7/4. Православно-католический диалог. Вопрос униатизма

Влияние на ход диалога политических событий в Восточной и Центральной Европе конца 80-х – начала 90-х годов и начало возрождение Восточных Католических Церквей. • Декларация «униатство» , 1990 год, Фрайзинг: • «Униатизм как метод единения в прошлом и нынешний поиск полного общения», 1993 год, Ливан (Баламанд), Коммюнике «Экклезиологические и канонические предпосылки униатства», 2000 год, США (Эммитсбург, Балтимор).

Тема 8

8/1. Экуменическая перспектива — модели церковного единства

Органическое единство (organic unity). Это первая парадигма, которая была разработанной и вдохновенной Павловой экклезиологией тела — здорового, целостного, живого в разных своих членах; организм, живущий благодаря природному разнообразию своих членов. Соборное общение (conciliar fellowship). Принципиально это модель, основанная на предположении, что различные местные церкви, удаленные не только географически, но и через культуру и конфессиональную принадлежность, могут пребывать в общении и сопричастии путем периодического созыва соборов, предназначенных быть проявлением единства, как это было в первое тысячелетие христианства.

8/2. Экуменическая перспектива — модели церковного единства

Единство в примиренной разнородности (unity in reconciled diversity). Единство, в котором совместное исповедание веры допускает разнородность формул, так что одна Церковь не должна осуждать и анафемствовать вторую Церковь или Сообщество на основе отличных выражений веры и жизни, если только эти различия можно вместить в границы христианства. С другой стороны это не несет в себе обязанности принятия тех различий как собственных. Сопричастие (общение). Эта модель единства берет свое начало от документа католическо-православного диалога Тайна Церкви и Евхаристии в свете Тайны Пресвятой Троицы (Мюнхен, 1982), в котором ключевой богословской категорией, которая приближает тайну единства Церкви, признано понятие общения.

Викладачі і курси «Премудрості-online»

Тарас Курилець
Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості
Премудрість-online

Ми оголошуємо благодійну передплату. Допомогти можна, перераховуючи щомісяця необтяжливу для вас суму на:

  • Карту «Приватбанку»
  • Webmoney — R504238699969, U862362436965, Z274044801400
3318

0

Коментарі

Всі нові коментарі будуть відображені після проходження обов’язкової процедури модерації

Додати коментар