Логотип "Православіє в Україні"
Отримування розсилки на e-mail

Вы здесь

ПРАВОСЛАВНА ДІАСПОРА

Версия для печатиВерсия для печати

Документ ухвалено на Великому і Святому Соборі Православної Церкви (Крит, 2016). Переклад українською здійснено спеціально для Відкритого Православного Університету.

Читайте також:

ПОСЛАННЯ СВЯТОГО І ВЕЛИКОГО СОБОРУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

СТОСУНКИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ З ІНШИМ ХРИСТИЯНСЬКИМ СВІТОМ

ВАЖЛИВІСТЬ ПОСТУ І ЙОГО ДОТРИМАННЯ СЬОГОДНІ — документ Великого Собору Православної Церкви

ТАЇНСТВО ШЛЮБУ ТА ПЕРЕШКОДИ ДО НЬОГО

МІСІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

ОКРУЖНЕ ПОСЛАННЯ

АВТОНОМІЯ ТА СПОСІБ ЇЇ ПРОГОЛОШЕННЯ

Православна діаспора

Святий і великий Собор Православної Церкви розглянув питання про канонічну організацію православної діаспори. Обговоривши тексти відповідних документів із тем Православна діаспора та Порядок роботи Єпископських зібрань, надані IV Передсоборною Всеправославною конференцією(Шамбезі, 2009) та Зібранням предстоятелів автокефальних Православних Церков (21-28 січня 2016), Собор затвердив їх, з деякими незначними виправленнями, у такому вигляді:

 1. а) Зазначено, що всі святі Православні Церкви мають спільну волю до того, щоб проблема православної діаспори була розв'язана якнайшвидше і щоб діаспора була організована згідно з православною еклезіологією та з канонічним переданням і канонічною практикою Православної Церкви.

  б) Зазначено також, що за нинішнього періоду з історичних та пастирських причин не є можливим негайно перейти до суворо канонічного устрою Церкви в цьому питанні, за якого в одному місці має бути один єпископ. Тому вирішено зберегти Єпископські Зібрання, встановлені IV Передсоборною Всеправославною конференцією до того моменту, коли складуться умови для застосування канонічної акривії.

 2. а) Собор передбачає, що в перехідний період приготування до канонічного розв'язку питання в кожному з визначених далі регіонів буде створено (або засновано) «Єпископські Зібрання», що об’єднуватимуть усіх визнаних канонічними єпископів цього регіону, які й надалі будуть підпорядковані тим самим канонічним юрисдикціям, що й на цей день.

  б) Ці Зібрання складатимуться з усіх єпископів кожного регіону, які перебувають у канонічному спілкуванні з усіма святими Православними Церквами, та відбуватимуться під головуванням першого з архієреїв, які належать до Константинопольської Церкви, а в разі відсутності такого, іншим архієреєм відповідно до порядку диптихів. Вони матимуть Виконавчий Комітет у складі перших ієрархів різних юрисдикцій, що наявні у регіоні.

  в) Метою роботи та предметом відповідальності цих Єпископських Зібрань буде турбота про виявлення єдності Православ'я та про розвиток спільної діяльності всіх православних кожного регіону для забезпечення потреби православних, що мешкають у регіоні, в пастирях, а також спільного представництва православних перед іншими визнаннями та суспільством регіону загалом, розвитку богословської літератури та церковної освіти тощо. Рішення з цих питань прийматимуться спільним голосом усіх Церков, представлених у Єпископському Зібранні регіону.

 3. Регіони, в яких буде створено Єпископські Зібрання на першому етапі, визначаються так:

        І. Канада

       ІІ. Сполучені Штати Америки

      ІІІ. Латинська Америка

      IV. Австралія, Нова Зеландія та Океанія

       V. Велика Британія та Ірландія

     VI. Франція

    VII. Бельгія, Нідерланди та Люксембург

   VIII. Австрія

     IX. Італія та Мальта

      X. Швейцарія та Ліхтенштейн

     XI. Німеччина

    XII. Країни Скандинавії (за винятком Фінляндії)

   XIII. Іспанія та Португалія

 4. Єпископи діаспори, які перебувають у діаспорі та мають парафії в кількох регіонах, також будуть членами Єпископських Зібрань цих регіонів.

 5. Єпископські Зібрання не позбавляють єпископів, які є їх членами, їхніх повноважень адміністративного та канонічного характеру, а також не обмежують їхніх прав у діаспорі. Єпископські Зібрання мають на меті вироблення спільної думки Православної Церкви з різних питань. Це аж ніяк не заважає єпископам, які є членами зібрань та залишаються підпорядкованими своїм власним Церквам, висловлювати погляди своїх Церков перед зовнішнім світом.

 6. Голови Єпископських Зібрань скликають усі загальні збори єпископів свого регіону (літургійні, пастирські, адміністративні тощо) та головують на них. Питання, які становлять загальний інтерес та, за рішенням Єпископського Зібрання, мають бути розглянуті на всеправославному рівні, голова Єпископського Зібрання передає на розгляд Вселенському патріархові для подальшого обговорення згідно з чинною всеправославною практикою.

 7. Православні Церкви зобов'язуються не чинити дій, що можуть завадити зазначеному процесу, покликаному залагодити питання діаспори, як-от надання ієрархам уже наявних титулів, та, зі свого боку, робитимуть усе можливе задля відновлення в діаспорі норми канонічного порядку .

Порядок роботи Єпископських зібрань у православній діаспорі

Стаття 1.

 1. Усі православні єпископи кожного регіону з тих, що визначені святим і великим Собором Православної Церкви, які перебувають у канонічному спілкуванні з усіма святими помісними автокефальними Православними Церквами, складають Єпископське Зібрання.

 2. Членами Єпископського Зібрання є також ті православні єпископи, які не перебувають у регіоні, але здійснюють пастирське служіння на парафіях регіону.

 3. Єпископи, що перебувають на спочинку та відвідують регіон, якщо вони відповідають умовам параграфу (1), можуть бути запрошені до участі у Зібранні, але без права голосу.

Стаття 2.

Метою Єпископського Зібрання є виявлення єдності Православної Церкви, сприяння співпраці між Церквами в усіх галузях пастирства та підтримка, захист і розвиток інтересів громад, підпорядкованих канонічним православним єпископам регіону.

Стаття 3.

Єпископське Зібрання матиме Виконавчий Комітет у складі перших єпископів кожної з канонічних Церков регіону.

Стаття 4.

 1. Єпископське Зібрання та його Виконавчий Комітет матимуть голову, одного або двох віце-голів, секретаря, скарбника та інших посадовців, яких може призначати Зібрання.

 2. Головою є офіційно перший серед архієреїв Вселенського патріархату, а в разі відсутності такого, перший відповідно до порядку диптихів. Голова Єпископського Зібрання скликає засідання Зібрання, керує його роботою та очолює спільні богослужіння. З питань, які обговорювалися на засіданнях Єпископського Зібрання та з яких було прийняте одностайне рішення, голова (або інший член Зібрання, якого воно призначить) представляє перед державою, суспільством та іншими релігійними організмами спільну позицію Православної Церкви регіону.

 3. Віце-голова або віце-голови офіційно призначаються з числа єпископів, які є членами Зібрання та належать до Церков, що йдуть безпосередньо одна за одною відповідно до порядку диптихів. Секретар, скарбник та інші посадовці обираються Зібранням і можуть не мати сану єпископа.

Стаття 5.

 1. Повноваження Єпископського Зібрання є такими:

а. Піклування про єдність та сприяння підтримці єдності Православної Церкви регіону у виконанні її богословських, еклезіологічних, канонічних, духовних, доброчинних, освітніх та місіонерських функцій.

б. Координація та надання поштовху діяльності, що становить спільний інтерес, у царинах пастирської роботи, катехизації, літургійного життя, релігійного книговидання, масової інформації, церковної освіти тощо.

в. Стосунки з одновірцями та представниками інших релігій.

г. Усе, що становить обов’язок Православної Церкви в її стосунках із суспільством та громадською владою.

д. Приготування проекту організації православних регіону на канонічних підставах.

 1. Визначення кола повноважень у жодному разі не має суперечити єпархіальній відповідальності кожного єпископа або обмежувати права його Церкви, в тому числі стосунки цієї Церкви з міжнародними організаціями, громадською владою, громадянським суспільством, засобами масової інформації, іншими визнаннями, національними та міжконфесійними організаціями, а також з іншими релігіями.

У конкретних питаннях мови, освіти та пастирської роботи Церкви Єпископське Зібрання може співпрацювати також з ієрархією даної Церкви в такий спосіб, щоб розмаїття національних традицій стверджувало єдність Православ'я у сопричасті віри та союзі любові.

Стаття 6.

 1. Єпископське Зібрання бере до відома та реєструє обрання єпископів регіону, а також їхню приналежність до святих автокефальних Православних Церков.

 2. Воно розглядає та визначає канонічний статус помісних громад регіону, які не належать до святих автокефальних Православних Церков.

 3. Воно має реєструвати будь-яке судове рішення щодо кліриків, проголошене їхніми єпископами, щоб це рішення було чинним у всіх Православних Церквах регіону.

Стаття 7.

 1. Єпископське Зібрання збирається щонайменше один раз на рік за скликанням голови. Воно може збиратися стільки разів, скільки визнає за необхідне Виконавчий Комітет, або на письмову та мотивовану вимогу третини членів Зібрання.

 2. Виконавчий Комітет збирається  щотри місяці та кожного щоразу, коли це необхідно, за скликанням голови або на письмову та мотивовану вимогу третини членів комітету.

 3. Виклики на Зібрання, в разі відсутності виняткових обставин, надсилаються за два місяці до його проведення, а для Виконавчого Комітету – за тиждень. До виклику додається порядок денний та відповідні документи.
 4. Порядок денний має бути затверджений на першому засіданні Зібрання і може бути змінений лише за рішенням, прийнятим абсолютною більшістю присутніх членів.

Стаття 8.

Необхідний кворум для Виконавчого Комітету становить 2/3 його членів, а для Зібрання – абсолютну більшість його членів із головою включно.

Стаття 9.

Робота Єпископського Зібрання проходить відповідно до засад православного соборного передання під керівництвом голови, який також є відповідальним за забезпечення виконання рішень.

Стаття 10.

 1. Рішення Єпископського Зібрання приймається консенсусом.

 2. Питання, які становлять загальний інтерес та, на думку Єпископського Зібрання, мають бути розглянуті на всеправославному рівні, голова Єпископського Зібрання передає на розгляд Вселенському патріархові для подальшого обговорення згідно з чинною всеправославною практикою.

Стаття 11.

 1. За рішенням Єпископського Зібрання, можуть створюватися комісії, очолювані єпископом-членом Зібрання, з питань місіонерської роботи, а також із літургійних, пастирських, фінансових, освітніх, екуменічних та інших питань.

 2. Члени цих комісій, клірики або миряни, призначаються Виконавчим комітетом. Крім них, до участі в роботі Зібрання або Виконавчого комітету може бути запрошено радників або експертів без права голосу.

Стаття 12.

 1. Єпископське Зібрання може встановлювати свій внутрішній порядок роботи з метою доповнення та змінення зазначених засад за потребами регіону та за умови поваги до канонічного права Православної Церкви.

 2. Усі юридичні та фінансові питання, що стосуються роботи Зібрання, вирішуються на підставі цивільного законодавства країн регіону, в якому члени Зібрання здійснюють свою юрисдикцію.

Стаття 13.

Формування нового Єпископського Зібрання, розділення або розпущення наявного Єпископського Зібрання або злиття двох або кількох Зібрань може відбуватися лише за рішенням, прийнятим на спільному засіданні предстоятелів Православних Церков на прохання однієї з Церков або голови Єпископського Зібрання, звернене до Вселенського патріарха.

† Варфоломей, патріарх Константинопольський, голова

† Феодор II, патріарх Александрійський

† Феофіл III, патріарх Єрусалимський

† Іриней, патріарх Сербський

† Даниїл, патріарх Румунський

† Хризостом, архієпископ Кіпрський

† Ієронім, архієпископ Афінський та всієї Еллади

† Сава, митрополит Варшавський та всієї Польщі

† Анастасій, архієпископ Тиранський та всієї Албанії

† Ростислав, архієпископ Прешовський, митрополит Чеських земель та Словаччини

Делегація Вселенського патріархату

† Лев, архієпископ Карельський та всієї Фінляндії

† Стефан, єпископ Таллінський та всієї Естонії

† Іоанн, митрополит Пергамський

† Димитрій, архієпископ Американський

† Августин, митрополит Німецький

† Іриней, архієпископ Критський

† Ісаія, митрополит Денверський

† Олексій, митрополит Атлантський

† Яків, митрополит Принцевих островів (Принкипониський)

† Йосиф, митрополит Прикониський

† Мелітон, митрополит Філадельфійський

† Емануїл, митрополит Гальський

† Микита, митрополит Дарданельський

† Миколай, митрополит Детройтський

† Герасим, митрополит Сан-Франциський

† Амфілохій, митрополит Кисамський та Селінський

† Амвросій, митрополит Корейський

† Максим, митрополит Селіврійський

† Амфілохій, митрополит Адріанопольський

† Каліст, митрополит Діоклійський

† Антоній, митрополит Ієропольський, очільник православних українців у Сполучених Штатах Америки

† Іов, митрополит Тельмиський

† Іоанн, архієпископ Харіупольський, очільник Патріаршого екзархату православних парафій російської традиції в Західній Європі

† Григорій, єпископ Нісський, очільник православних карпатських русинів у Сполучених Штатах Америки

Делегація Александрійського патріархату

† Гавриїл, митрополит Леонтопольський

† Макарій, митрополит Найробійський

† Іона, митрополит Кампальський

† Серафим, митрополит Зімбабвійський та Ангольський

† Олександр, митрополит Нігерійський

† Феофілакт, митрополит Триполійський

† Сергій, митрополит Кабо-Верде

† Афанасій, митрополит Киринський

† Олексій, митрополит Карфагенський

† Ієронім, митрополит Мванський

† Георгій, митрополит Гвінейський

† Миколай, митрополит Ермупольський

† Димитрій, митрополит Іринупольський

† Дамаскин, митрополит Йоганнесбурзький та † Narcisse d’Accra

† Емануїл, митрополит Птолемаїдський

† Григорій, митрополит Камерунський

† Никодим, митрополит Мемфіський

† Мелетій, митрополит Катангський

† Пантелеймон, єпископт Браззавільський та Габонський

† Інокентій, єпископ Бурундійський та Руандійський

† Хризостом, єпископ Мозамбікський

† Неофіт, єпископ Нієрійський та Кенійських Гір

Делегація Єрусалимського патріархату

† Венедикт, митрополит Філадельфійський

† Аристарх, архієпископ Константинський

† Феофілакт, архієпископ Іорданський

† Нектарій, архієпископ Антидонський

† Філумен, архієпископ Пельський

Делегація Сербської Церкви

† Іоанн, архієпископ Охридський та митрополит 

† Амфілохій, митрополит Чорногорський та Приморський

† Порфирій, митрополит Загребський та Люблянський‎

† Василій, єпископ Сремський

† Лукіан, єпископ Будимський

† Лонгін, єпископ Новограчаницький

† Іриней, єпископ Бачський

† Хризостом, єпископ Зворницький та Тузлинський

† JІустин, єпископ Жичський

† Пахомій, єпископ Враньський

† Іоанн, єпископ Шумадійський

† Ігнатій, єпископ Браничевський

† Фотій, єпископ Далматинський

† Афанасій, єпископ Бихачський та Петровацький

† Іоанникій, єпископJ Будимський та Никшичський

† Григорій, єпископ Гум-Герцеговинський та Приморський

† Милутин, єпископ Вальєвський

† Максим, єпископ у Західній Америці

† Іриней, єпископ в Австралії та Новій Зеландії

† Давид, єпископ Крушевацький

† Іоанн, єпископ Пакрацький та Славонський

† Андрій, єпископ в Австрії та Швейцарії

† Сергій, єпископ у Франфурті та Німеччині

† Іларіон, єпископ Тимокський

Делегація Румунської Церкви

† Феофан, архієпископ Ясський, митрополит Молдовський та Буковинський

† Лаврентій, єпископ Сибіуський, митрополит Трансильванський

† Андрій, єпископ Вадський, Фелеакський та Клузький, митрополит Альбійський, Крисанський та Марамурешський

† Іриней, архієпископ Крайовський, митрополит Олтенійський

† Іоанн, єпископ Тимишоарський, митрополит Банацький

† Йосиф, єпископ у Західній та Південній Європі

† Серафим, єпископ у Німеччині та Центральній Європі

† Нифон, митрополит Тирговиський

† Іриней, архієпископ Альба-Юльський

† Іоаким, архієпископ Романський та Бакиуський

† Кассіан, архієпископ Нижньо-Дунайський

† Тимофій, архієпископ Арадський

† Миколай, архієпископ в Америці

† Софроній, єпископ Орадійський

† Никодим, єпископ Стрехайський та Северинський

† Вісаріон, єпископ Тулчинський

† Петроній, єпископ Селазький

† Силуан, єпископ в Угорщині

† Силуан, єпископ в Італії

† Тимофій, єпископ і Іспанії та Португалії

† Макарій, єпископ у Північній Європі

† Варлаам, єпископ Плоештський, вікарій патріарха

† Еміліан, єпископ Ловиштенський, вікарій архієпископа Римницького

† Іоанн-Касіан, єпископ Вичинський, вікарій архієпископа в Америці

Делегація Кіпрської Церкви

† Георгій, митрополит Пафоський

† Хризостом, митрополит Китіонський

† Хризостом, митрополит Киринейський

† Афанасій, митрополит Лімасоський

† Неофіт, митрополит Морфський

† Василій, митрополит Константійський та Фамагустський

† Никифор, митрополит Кикоський та Тілерійський

† Ісаія, митрополит Тамасоський та Орінійський

† Варнава, митрополит Тримифунтський та Лефкарський

† Христофор, єпископ Карпасійський

† Нектарій, єпископ Арсинойський

† Миколай, єпископ Амафунтський

† Єпифаній, єпископ Ледрський

† Леонтій, єпископ Хитрський

† Порфирій, єпископ Неапольський

† Григорій, єпископ Месаорійський

Делегація Елладської Церкви

† Прокопій, митрополит Філіппійський, Неапольський та Тасоський

† Хризостом, митрополит Перістерійський

† Герман, митрополит  Елідський

† Олександр, митрополит  Мантинейський та Кинурійський

† Ігнатій, митрополит Артійський

† Дамаскин, митрополит Дидимотихійський, Орестейський та Суфлійський

† Олексій Нікейський

† Ієрофей, митрополит  Навпактський та Свято-Власійський

† Євсевій, митрополит Самоський та Ікарійський

† Серафим, митрополит Касторійський

† Ігнатій, митрополит Димитріанський та Алмирський

† Никодим, митрополит Касандрійський

† Єфрем, митрополит Ідрський, Спеський та Егінський

† Феолог, митрополит Серський та Негритський

† Макарій, митрополит Сидирокастронський

† Анфим, митрополит Александрупольський

† Варнава, митрополит Неапольський та Ставрупольський

† Хризостом, митрополит Месинійський

† Афінагор, митрополит Іліонський, Акадський та Петрупольський

† Іоанн, митрополит Лангадський, Літійський та Рентинійський

† Гавриїл, митрополит Ново-Іонійський та Філадельфійський

† Хризостом, митрополит Нікопольський та Превезійський

† Феокліт, митрополит Ієрисоський, Святої Гори Афон та Ардамеріонський

Делегація Польської Церкви

† Симон, архієпископ Лодзький та Познаньський

† Авель, архієпископ Люблінський та Холмський

† Яків, архієпископ Білостоцький та Гданьський

† Георгій, єпископ Сємятицький

† Паїсій, єпископ Горлицький

Делегація Албанської Церкви

† Іоанн, митрополит Корчинський

† Димитрій, митрополит Аргирокастринський

† Миколай, митрополит Аполонійський та Фьєрський

† Антоній, митрополит Ельбасанський

† Нафанаїл, митрополит Амандійський

† Астій, єпископ Билідський

Делегація Церкви Чеських Земель та Словаччини

† Михаїл, архієпископ Празький

† Ісаія, єпископ Шумперкський

Святий і Великий Собор Православної Церкви, Крит 2016
Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості

Ми оголошуємо благодійну передплату. Допомогти можна, перераховуючи щомісяця необтяжливу для вас суму на:

 • Карту «Приватбанку»
 • Webmoney — R504238699969, U862362436965, Z274044801400
3167

0

Коментарі

Всі нові коментарі будуть відображені після проходження обов’язкової процедури модерації

Додати коментар